7renkonline.com Ana Sayfa FOTO VİDEO

16.11.2016 - 17:45

SARAY’DAKİ GİZLİ TARİKAT

“Yanlış İttifak” , “Büyük Suikast” kitaplarının yazarı emekli albay, araştırmacı yazar Erdal Sarızeybek’in yeni kitabı “Saray’daki Gizli Tarikat” Destek Yayınları’ndan çıktı.Sevr’dan BOP’a, Şam’dan Musul’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve günümüze dek işleyen süreçte Türkiye’nin bugünkü sancılı gündemini inşa eden iki yüz yıllık bir tarikatın tarihteki izini süren Erdal Sarızeybek, “Saray’daki Gizli Tarikat” adlı son kitabında çok cepheli bu gizli tarikatın yapılanmasını, hedeflerini, işleyişini, kontrol mekanizmalarını ve güç dinamiklerini belgelerle ve bilgilerle ortaya koyuyor.
“Türkiye’de herkes darbeyi konuşuyor ama darbenin hedefinde nasıl bir güç olduğunu kimse görmek istemiyor. Oysaki bugünü anlayabilmenin yolu düne bakmaktan geçer” diyen Erdal Sarızeybek, söz konusu tarikatın siyasi, ticari, dini ve küresel cephelerinin olduğunu da açıklıyor. Söz konusu tarikatın halkın kutsal inançları üzerinde oluşturduğu kirli stratejiler sayesinde siyasi, askeri ve ekonomik alanda nasıl güç ve yönetim sahibi olabildiği konusunda da sağlam çıkarımlar, deliller ve bilgiler koyuyor ortaya. Erdal Sarızeybek’in keskin kaleminden çıkan “Saray’daki Gizli Tarikat” bilgi dolu zengin içeriğiyle hatırı sayılır bir belgesel…
Osmanlı Sarayı Yeniçeri Ocağı’nı lağvedip Bektaşiliği yasakladıktan sonra bu oluşumun ordudaki fonksiyonlarını Mevleviliğe, halk seviyesindeki hizmetlerini de Nakşibendiliğe terk eder. Anadolu Nakşibendiliğinin mimarı Şeyh Halidbelki hiçbir zaman Osmanlı’yı parçalamayı ve bu parçaların birinde devlet kurmayı düşünmemiş olsa da tarikat daha sonra öyle bir mecrada yol almaya başlar ki, hem Osmanlı’ya hem de Cumhuriyet’e karşı düşmanla işbirliği yaparak Rusya, İngiltere, Amerika ve İsrail’in, adına şimdilerde Büyük Ortadoğu Projesi dediğimiz hayallerini gerçekleştirmek üzere giriştiği savaşın en büyük neferi olarak bütün Anadolu’da, Afrika, Mısır, Suudi Arabistan, Uzakdoğu, Yakındoğu, Balkanlar ve hatta Çin’e kadar geniş bir coğrafyada diğer tüm tarikatların üstüne çıkarak yayılır. Çok partili rejime geçildiğinde ise ülkenin ticaret ve siyaset hayatına hükmeden bir zümre, “yönetici bir aktör” olur. Sonrasındaysa 15 Temmuz darbesine kadar uzanan 150 yıllık sinsi planın “başaktörü” olarak sahnedeki yerini alır.
Türk aydınlanmasının öncü kalemlerinden araştırmacı yazar Erdal Sarızeybek diğer tüm kitaplarında olduğu gibi tarihsel gerçekleri belgelerle kaleme aldığı bu kitabında tarihimizin en kötü ve karanlık olaylarından birine yol açan bu oluşumun doğumundan itibaren kronolojik dökümünü gözler önüne seriyor.

Arka Kapak;

Bir tarikat düşününüz:
Özal’dan Erdoğan’a üç cumhurbaşkanı... Özal’dan Erbakan’a üç başbakan...
Binlerce bürokrat, binlerce işadamı...
Bu sadece tarikatın siyasi ve ticari cephesidir.
Öte yanda...
Mehmet Zahid Kotku’dan Cübbeli Ahmet Hoca’ya binlerce din adamı... Gümüşhanevi’den İsmailağa’ya binlerce tekke...
Bu ise tarikatın dini cephesidir.
Ve...
Sevr’den BOP’a... Şam’dan Musul’a... Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve de günümüze...
Bu da tarikatın küresel cephesidir.
Biz burada siyasete, ticarete ve inançlara yön veren ve ardında iki yüz yıllık tarihsel süreç olan bir tarikattan bahsediyoruz.
Ve biz bir tarikatın, nasıl olup da insanlarımızın kutsal inançları üzerinde oynayarak bunu siyasi, askeri ve ekonomik güce dönüştürebildiğini ve bu gücü de devlet yönetiminde nasıl kullanabildiğini anlamaya çalışıyoruz.
Bugün Türkiye’de herkes darbeyi konuşuyor ama darbenin hedefinde nasıl bir güç olduğunu kimse görmek istemiyor. Oysaki bugünü anlayabilmenin yolu düne bakmaktan geçiyor.
Elinizde tuttuğunuz kitap bu tarihsel süreci tüm ayrıntılarıyla deşifre eden ve bugün Türkiye’de yaşanılanlara güçlü bir ışık tutabilen “belgesel” bir çalışmadır.

Destek Yayınları/Araştırma/384 syf./25 TL